گواهینامه های اصلی کنفرانس
1399/12/07

پژوهشگران گرامی
بسته های کنفرانس شامل گواهینامه ها اصلی و سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس طی هفته آتی (شنبه یا یکشنبه) برای پژوهشگران پست خواهد شد و رسید پستی آنها در وب سایت قرار خواهد گرفت.

به دلیل اینکه پاسخگویی به تلفن های شما عزیزان روند بسته بندی و ارسال را مختل می نماید لذا خواهشمندیم از هر گونه تماس غیرضروری و سوال در این مورد خودداری فرمایید تا سریعتر مرسولات آماده ارسال گردد.
با تشکر